Giżycka Grupa Regatowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku

Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniono nazwę klubu:
Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego "Niegocin" na Giżycką Grupę Regatową

Giżycka Grupa Regatowa
ul. Dąbrowskiego 14
11-500 Giżycko
ukzr.niegocin@op.pl

rachunek bankowy Giżyckiej Grupy Regatowej:  BGŻ38 2030 0045 1110 0000 0257 5450

Prezes GGR:
Alicja Klimaszewska
+48602686577

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Port EKOMARINA Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 14
11-500 Giżycko
+87 4209430 

mbsw@gizycko.info.pl