veronica veegt gezicht van jezus bijbel af

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

(PDF) Beelden van Jezus, de Christus | Leen den Besten ...- veronica veegt gezicht van jezus bijbel af ,Zo wordt verteld 13 Doek = mandylion, afgeleid van het Hebreeuwse woord voor handdoek: mindil. 14 De legende van Veronica (Berenikè) is gebaseerd op de traditie van het ‘niet door mensenhanden geschapen beeld van Jezus’, waarover monnik, priester, theoloog en heilige uit de Oosterse kerk Johannes Damascenus (676- 749) in zijn geschrift ...Geloven thuis - Kruisweg in corona-tijdVeronica droogt het aangezicht van Jezus af. Uit het boek der Psalmen, psalm 27,8-9. "Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op, Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.Op vaste grond: Veronica droogt het gezicht van Jezus af ...

Het verhaal dat Veronica het gezicht van Jezus afdroogt vinden we niet terug in de Bijbel. De legende komt voort uit het evangelie volgens Lucas, waar er sprake is van een "grote groep wenende vrouwen". Die groep komen we later nog tegen, bij de achtste statie van de kruisweg. De vrouwen sloegen zich op de borst en treurden

Kruisweg - Pastoralezorg.be

Veronica is niet bang voor de soldaten. Zij dringt zich door de massa heen en veegt met een doek het bloed, stof en zweet af van het gezicht van Jezus. Met dit teder gebaar op weg naar Golgota laat ze Jezus ervaren dat zij naast Hem wil staan. Het is een stil …

Chemin de Croix des enfants – De Kruisweg voor kinderen ...

Apr 01, 2021·Veronica veegt Jezus’ gezicht af. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht door mensen (…) een man die zijn gelaat voor ons verborg. Jesaja 53:2-3. Hoe mooi is het gezicht van Veronica… Hoe zacht is haar hand die het gezicht van Jezus afveegt… Hoe lief is haar blik…

Sluier van Veronica - Veil of Veronica - other.wiki

De sluier van Veronica , of Sudarium (Latijn voor zweetdoek), ook bekend als de Vernicle en vaak eenvoudigweg de Veronica genoemd , is een christelijk relikwie dat bestaat uit een stuk stof waarvan wordt gezegd dat het een afbeelding van het Heilige Gelaat van Jezus draagt, geproduceerd door anders dan menselijke middelen (een acheiropoieton , "gemaakt zonder hand").

(PDF) Hoe zag Jesus er uit? | Eric Ottenheijm - Academia.edu

Dat is, lijkt me, de voornaamste bijdrage van de BBC-reconstructie. Afbeeldingen van een blonde Jezus met een smal gezicht, getekend naar latere schoonheidsnormen, stroken niet met wat literaire bron­ nen en archeologie ons vertellen over de eerste eeuw. Jezus’ kleding week niet af van …

De kruisweg - voor elkaar, voor de toekomst

Al snel werden ook staties toegevoegd die op overlevering berusten, zoals de val van Jezus, de ontmoeting van Maria met Jezus en het drogen van het gezicht van Jezus door Veronica. Omdat het aantal afbeeldingen nogal varieerde, werd rond 1740 door Paus Clemens XII besloten dat een kruisweg uit veertien staties moest bestaan.

KRUISWEG - Heilige Lebuinus

Veronica droogt het gezicht van Jezus af. V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. A: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. Een vrouw, Veronica, niet bang voor de soldaten, wringt zich door de mensenmassa heen. Ze veegt met een doek het bloed, stof en zweet van het gezicht van Jezus. Mijn volk wat heb Ik u gedaan

K R U I S W E G

Een vrouw, Veronica, niet bang voor de soldaten, wringt zich door de mensenmassa heen. Ze veegt met een doek het bloed, stof en zweet van het gezicht van Jezus. Stilte V: De doek van Veronica is de afdruk van Jezus lijden en een oproep om Gods beeltenis in ons leven te bewaren. Goede God, Veronica herinnert er ons aan

Activiteiten voor kinderen voor de kruisweg - Levensstijl

Want "Veronica veegt het gezicht van Jezus af", zou de goede daad kunnen zijn om brieven te schrijven of zieken en ouderen in een asiel te bezoeken. Leg de kaarten in een zak of doos en laat uw kinderen een station tekenen en elke dag een goede actie uitvoeren. StCol. Artikel Portal.

KRUISWEG - Heilige Lebuinus

Veronica droogt het gezicht van Jezus af. V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. A: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. Een vrouw, Veronica, niet bang voor de soldaten, wringt zich door de mensenmassa heen. Ze veegt met een doek het bloed, stof en zweet van het gezicht van Jezus. Mijn volk wat heb Ik u gedaan

(PDF) Beelden van Jezus, de Christus | Leen den Besten ...

Zo wordt verteld 13 Doek = mandylion, afgeleid van het Hebreeuwse woord voor handdoek: mindil. 14 De legende van Veronica (Berenikè) is gebaseerd op de traditie van het ‘niet door mensenhanden geschapen beeld van Jezus’, waarover monnik, priester, theoloog en heilige uit de Oosterse kerk Johannes Damascenus (676- 749) in zijn geschrift ...

(PDF) Hoe zag Jesus er uit? | Eric Ottenheijm - Academia.edu

Dat is, lijkt me, de voornaamste bijdrage van de BBC-reconstructie. Afbeeldingen van een blonde Jezus met een smal gezicht, getekend naar latere schoonheidsnormen, stroken niet met wat literaire bron­ nen en archeologie ons vertellen over de eerste eeuw. Jezus’ kleding week niet af van …

Lopend de Via Dolorosa in Jeruzalem / wandelen | Sterke ...

Station Six: Veronica veegt het gezicht van Jezus af . Het zesde station is gebaseerd op een middeleeuwse traditie die niet in de Bijbel wordt gevonden. Veronica veegde het zweet van het gezicht van Jezus met haar zijden sluier. De traditie zegt dat het gezicht van Jezus toen op de sluier was gedrukt en het wordt nu bewaard als een reliek in Rome.

Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

In feite, volgens de traditie, baande een vrouw op de weg naar Calvarie zich een weg tussen de soldaten, die Jezus begeleidden, door en veegde met een doek het zweet en bloed van het gezicht van de Heer. Dat gezicht liet een afdruk achter op het doek, een gelovig beeld, een "waar icoon". Dit zou de reden zijn voor de naam Veronica.

Jezus wordt veroordeeld groep 5-6 – Houvast op school

Simon pakte het zware kruis en hielp Jezus om het te dragen. Het gezicht van Jezus was helemaal bezweet. Plotseling stond een vrouw voor Jezus, Veronica. Zij had een koele doek in haar handen en veegde het gezicht van Jezus af. Ze zorgde even voor Jezus maar dat duurde niet lang. Veronica werd weggestuurd door de soldaten.

KRUISWEG - Heilige Lebuinus

Veronica droogt het gezicht van Jezus af. V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. Een vrouw, Veronica, niet bang voor de soldaten, wringt zich door de mensenmassa heen. Ze veegt met een doek het bloed, stof en zweet van het gezicht van Jezus…

De 'Lijkwade van Turijn en de Sluier van Veronica'.

Jan 28, 2014·Volgens de christelijke traditie veegde een vrouw (Veronica), het gelaat van Jezus af toen hij tijdens de kruisgang op weg naar de berg Golgotha liep, waarbij een afbeelding van het gezicht van Jezus in het doek werd afgedrukt. Veronica die bij haar geboorte ‘Berenice’ was genoemd, was een jongere vriendin van Maria Magdalena.

De Kruisweg van Jezus - Parochie Sint Jan

Veronica droogt het gezicht van Jezus af Het hart van een vrouw spreekt. Ze vindt het verschrikkelijk. Hoewel ze niet veel kan, dóet ze ten minste iets! Niet alleen reikt ze Jezus een doek en veegt ze zijn gelaat af, bedekt met zweet en bloed. Ze durft zich daarin ook tot Hem te bekennen. Immers, ze maakt zich los uit de omstanders

Bijbel in 1000 seconden | Goede Vrijdag

3. Eerste val van Jezus onder het kruis 4. Jezus ontmoet zijn moeder 5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen 6. Veronica droogt het gezicht van Jezus 7. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis 8. Jezus ontmoet wenende vrouwen 9. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis 10 Jezus wordt van zijn klederen beroofd 11.

Kruisweg - Pastoralezorg.be

Veronica is niet bang voor de soldaten. Zij dringt zich door de massa heen en veegt met een doek het bloed, stof en zweet af van het gezicht van Jezus. Met dit teder gebaar op weg naar Golgota laat ze Jezus ervaren dat zij naast Hem wil staan. Het is een stil …

KRUISWEG - Heilige Lebuinus

Veronica droogt het gezicht van Jezus af. V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. Een vrouw, Veronica, niet bang voor de soldaten, wringt zich door de mensenmassa heen. Ze veegt met een doek het bloed, stof en zweet van het gezicht van Jezus…

Hoe zag Jezus eruit? - Scientias.nl

Dec 25, 2020·Dat de schoonheid van Jezus niet geroemd – zelfs niet genoemd – wordt in de Bijbel, zou er volgens sommige mensen dan ook op wijzen dat hij niet bijzonder knap was. “Grappig genoeg wordt er al in de tweede en derde eeuw na Christus gediscussieerd over de vraag of Jezus …

De Kruisweg Vandaag op Goede Vrijdag lezen we over het ...

Ze heet Veronica. Ze veegt met een doek het gezicht van Jezus af. Later kan ze op de doek nog steeds het gezicht van Jezus zien. .nl 7 Jezus valt voor de tweede keer. De weg is lang en moeilijk. Alles doet pijn. Maar de soldaten hebben geen medelijden. 8 Er staan vrouwen te huilen. Zij hebben wel medelijden met Jezus. Maar Jezus heeft ook

Bijbel in 1000 seconden | Goede Vrijdag

3. Eerste val van Jezus onder het kruis 4. Jezus ontmoet zijn moeder 5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen 6. Veronica droogt het gezicht van Jezus 7. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis 8. Jezus ontmoet wenende vrouwen 9. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis 10 Jezus wordt van zijn klederen beroofd 11.